Volkstuin De Oosthoek
V-

Dit isd eedn nieuwe pagina.

De onderhoudscommisie bestaat uit 3 leden, Deze commissie doet de planning van het regulieren onderhoud en is tevens verantwoordelijk voor de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden.

Twee commissieleden zijn tevens terreinbeheerder, deze regelen in princiepe het reilen en zeilen op de tuin, bij vragen of overleg of iets wel of niet mogelijk is kun je bij een van de twee terecht.


Commissieleden: .

                                   Roland Boogaard. (terreinbeheerder tuin Damweg.)

                                   Ben Bouwhuis.       (terreinbeheerder tuin Onderweg.)


Heeft u als lid een vraag of wilt u iets melden, dan kan dat via het contactformulier.