Volkstuin De Oosthoek
V-


Garant Zaden.


De vereniging heeft een agentschap bij Garant zaden. Om collectief zaden via het agentschap te bestellen krijgen we een korting tussen de 20 en 40% Het werkt zo, hoe meer leden bestellen, hoe meer korting we krijgen.

Medio december wordt de catalogus van garant zaden bezorgd bij alle leden van de volkstuinvereniging. Ieder lid kan dan artikelen uit de catalogus bestellen.

Naast zaden en pootaardappels kun je ook groenbemesters en veel aanverwante artikelen bestellen die met tuinieren van pas kunnen komen.

Medio feruari worden bestellingen afgeleverd bij het agentschap, de pootaardappels worden apart geleverd in de maand maart. 


Het is een service die de vereniging aanbied en is zeker geen verplichting, ieder lid heeft de vrije keus waar en welke zaden of plantjes hij of zij koopt.